Havs- och vattenmyndighetens typsnitt

Använd typsnitten Arial Regular för texter som produceras i Office eller TT Norms för trycksaker. De är typsnitt med hög läsbarhet, på skärm såväl som papper, de ger tydlig och tillgänglig typografi som både kan vara neutral och vid behov dra ögonen till sig.

Hitta på sidan

Typsnitt för Office - Arial

För texter som produceras i Office ska Arial användas. Arial används både till rubriker och brödtext. Undvik fetstil i brödtext och var måttfull med kursivering - använd det endast för att märka ut enstaka ord.

Arial Regular ingår i Officepaketet och finns installerad på alla datorer. Arial är lättläst såväl på skärm som på papper. Arial är en sanserif som ger god kontrast och är bra ut tillgänglighetssynpunkt.

Typsnitt för trycksaker och digitala kanaler- TT Norms

Till annonser, broschyrer, skyltar och andra trycksaker används TT Norms. Det anänvds även i digitala kanaler. Det finns tillgängligt i ett stort antal vikter och passar bra både som rubriktypsnitt och brödtext.

TT Norms är Havs- och vattenmyndighetens primära identitetsbärande typsnitt. Vi använder i första hand light, regular, Italic, Bold, Bold Italic.

TT Norms
Publicerad: 2013-11-26
Uppdaterad: 2019-12-04
Sidansvarig: Webbredaktion