Handbok för kartutseende

Hitta på sidan

Det är viktigt att använda rätt kanal för att målgruppen ska förstå ditt budskap. Här är kartor ofta till stor hjälp.

Kartor är ett effektivt och mycket bra sätt att beskriva stora delar av HaV:s verksamhet på. Vi har därför tagit fram en handbok för kartutseende.

Syftet med handboken är att öka genomslagskraften för kartor från HaV, genom att ge enkla och tydliga riktlinjer för dig som skapar kartor samt genom att tydliggöra HaV som avsändare.

Vägledningen riktar sig till dig som är anställd eller jobbar på uppdrag av HaV och som skapar kartor med HaV som avsändare.

Handboken gäller för alla sorters kartor: webbkartor, kartor i presentationer och rapporter etcetera.

Publicerad: 2015-12-03
Granskad: 2021-02-05
Sidansvarig: Webbredaktion