Vägledning för effektiv tillsyn av små avlopp

Vägledningen syftar till att effektivisera tillsynen av små avlopp och består av praktiska råd, checklistor, manualer och informationsmaterial.

Omslag till rapport. Illustration.

Vägledningen riktar sig till dig som arbetar med små avlopp på kommunal nivå.

Vägledningen omfattar tillsyn av små avloppsanläggningar som inte är
tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöprövnings-förordningen,
med speciellt fokus på de anläggningar som är dimensionerade för 1 till
25 personekvivalenter (pe).

Publicerad: 2015-03-24
Sidansvarig: Webbredaktion