Informationsmaterial små avlopp

Hitta på sidan

Här har vi samlat information som bl.a. riktar sig till fastighetsägare och sammanställningen av rättsfall rörande små avlopp.

Sammanställning av rättsfall

Vår sammanställning av rättsfall avseende tillsyn av små avlopp Pdf, 825.3 kB. kan vara till hjälp vid tillsyn av enskilda avloppsanläggningar som ska utföras med stöd av miljöbalken.

Det är domar från den högsta instansen Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) som är prejudicerande, det vill säga fungerar som vägledning i mål eller ärenden med likartade omständigheter.

Referenser

Till rapporten har vi även en sammanställning av referenserna Pdf, 108.6 kB. som vi hänvisar till.

Kompletterande informationsmaterial

Mallar för Word (Microsoft Office)

Mallar finns för Microsoft Word (dotx). Pdf-filerna finns för att visa hur färdigt informationsmaterial kan se ut. Mallarna finns även i format för InDesign. För att få dessa filer kontaktar du Åsa Gunnarsson.

Publicerad: 2015-03-18
Uppdaterad: 2019-12-04
Sidansvarig: Webbredaktion