Informationsmaterial - effektiv tillsyn av små avlopp

Här har vi samlat information som bl.a. riktar sig till fastighetsägare och sammanställningen av rättsfall rörande små avlopp.

Att söka i dokumenten

  • Sammanställningen av rättsfall har klickbara rubriker i innehållsförteckningen till respektive ärendetyp. Under respektive ärendetyp är rättsfallen sorterade i kronologisk ordning med de äldsta fallen först. För att hitta ett rättsfall med ett specifikt målnummer, använd Ctrl+F.

Sammanställning av rättsfall

Vår sammanställning av rättsfall avseende tillsyn av små avloppPDF kan vara till hjälp vid tillsyn av enskilda avloppsanläggningar som ska utföras med stöd av miljöbalken.

Det är domar från den högsta instansen Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) som är prejudicerande, det vill säga fungerar som vägledning i mål eller ärenden med likartade omständigheter.

Referenser

Till rapporten har vi även en sammanställning av referensernaPDF som vi hänvisar till.

Kompletterande informationsmaterial

Mallar för Word (Microsoft Office)

Mallar finns för Microsoft Word (dotx). Pdf-filerna finns för att visa hur färdigt informationsmaterial kan se ut. Mallarna finns även i format för InDesign. För att få dessa filer kontaktar du Åsa Gunnarsson.

Publicerad: 2015-03-18
Uppdaterad: 2019-12-04
Sidansvarig: Webbredaktion