Del 3: Handläggning av tillsynsärenden

I del 3 beskrivs processen ”Tillsyn av små avlopp” steg för steg. Målgruppen är i första hand avloppshandläggare vid kommunernas miljöförvaltningar.

Att söka i dokumenten

  • Via innehållsförteckningen som ligger först under respektive kapitel – rubrikerna är klickbara.
  • Via sökfunktionen Ctrl+F då du har öppnat upp ett webbaserat dokument

Ladda ner

Om Del 3

I handläggningen av tillsynsärenden krävs att tillsynsmyndigheten är noggrann och korrekt. En rättssäker myndighetsutövning innebär bland annat att myndigheten har gjort en tillräckligt omfattande utredning, att fastighetsägaren har fått möjlighet att komplettera/ ha synpunkter på beslutsunderlaget innan beslut fattas, att beslutet är formulerat så att det är tydligt för fastighetsägaren vad denne ska göra för att efterleva det, att beslutet är korrekt delgivet etc. Vägledning ges till hur den konkreta handläggningen kan gå till.

Målgrupp: I första hand avloppshandläggare vid kommunernas miljöförvaltningar.


Publicerad: 2015-03-18
Uppdaterad: 2015-09-11
Sidansvarig: Webbredaktion