Del 1: Bakgrund till behov av tillsyn på små avlopp

Hitta på sidan

Del ett av vägledningen beskriver bakgrunden till behovet av tillsyn på små avlopp. Målgruppen är, utöver kommunens handläggare på miljöförvaltningen, politiker i miljönämnden som vill sätta sig in i ämnet.

Ladda ner dokument

Utifrån forskning och ett antal tidigare projekt som drivits av såväl kommuner och miljösamverkanorganisationer som Naturvårdsverket presenterar vi slutsatser om hur en effektiv tillsyn kan och bör bedrivas.

Att söka i dokumenten

  • Via innehållsförteckningen som ligger först under respektive kapitel – rubrikerna är klickbara.
  • Via sökfunktionen Ctrl+F då du har öppnat upp ett webbaserat dokument

Kommunikation och strukturerad tillsyn är framgångsfaktorer för att få fart på åtgärderna

Till framgångsfaktorerna hör bland annat förvaltningsövergripande vattenförvaltningsarbete (där de enskilda avloppen är en del), planerad kommunikation med relevanta aktörer och strukturerad tillsyn i projektform.

Vi konstaterar också att förelägganden om åtgärder och förbud är det som snabbare leder till åtgärder. Att enbart informera ger ett relativt klent resultat och många fastighetsägare skjuter gärna på åtgärderna till dess att de får ett konkret krav. 

För att öka förståelsen för de beslut som myndigheter tar, och för att myndigheterna ska få underlag inför sina beslut, är det viktigt att ha en dialog med fastighetsägarna.

Målgrupp

Målgrupp för den här delen är kommunens handläggare på miljöförvaltningen samt politiker i miljönämnden som vill sätta sig in i ämnet.

Publicerad: 2015-03-18
Uppdaterad: 2015-09-11
Sidansvarig: Webbredaktion