Effektiv tillsyn av små avlopp

Vägledningen syftar till att effektivisera tillsynen av små avlopp och består av praktiska råd, checklistor, manualer och informationsmaterial. Vägledningen riktar sig till dig som arbetar med små avlopp på kommunal nivå.

Mer om vägledningens fyra delar

Behovet av tillsyn på små avlopp

Så förbereder du en systematisk tillsyn av små avlopp

Del 2: Förberedelser
I kapitlet beskrivs möjliga sätt att förbereda för en systematisk tillsyn av kommunens små avlopp. Den fokuserar huvudsakligen på avloppstillsyn som en del i ett större kommunövergripande vattenförvaltningsarbete. Målgruppen är avloppshandläggare, miljöstrateger, kommunekologer och tjänstemän/politiker på andra förvaltningar än miljöförvaltningen

Så gör du tillsynsärenden som rör små avlopp

Del 3: Handläggning av tillsynsärenden
I kapitlet beskrivs processen ”Tillsyn av små avlopp” steg för steg. Målgruppen är i första hand avloppshandläggare vid kommunernas miljöförvaltningar.

Så bedömer du om anläggningarna uppfyller miljöbalkens krav

Mer information, ändringar, bakgrund och intressanta rättsfall

På sidan informationsmaterial har vi samlat information som kan användas i arbetet med små avlopp. Här finns även vår sammanställning av rättsfall.PDF

Läs mer om Bakgrunden till vägledningen effektiv tillsyn av små avlopp.

Vi har en läsanvisning till rapporten som även innehåller en sammanfattningPDF.

Det kommer att ske ändringar i rapporten och vi redovisar dessa i ett särskilt dokumentPDF för att ni snabbt ska kunna se vilka förändringar som skett. Själva rapporten uppdateras också.

Har du synpunkter?

Skicka dina synpunkter till oss. Vi vill gärna ha återkoppling om hur vägledningen kan bli bättre.

Publicerad: 2015-03-18
Uppdaterad: 2020-09-02
Sidansvarig: Webbredaktion