Effektiv tillsyn av små avlopp

Hitta på sidan

Vägledningen syftar till att effektivisera tillsynen av små avlopp och består av praktiska råd, checklistor, manualer och informationsmaterial. Vägledningen riktar sig till dig som arbetar med små avlopp på kommunal nivå.

Vi har delat upp rapporten Vägledning för effektiv tillsyn av små avlopp Pdf, 11.7 MB. (2015:1) i fyra delar för att enklare hitta till rätt information.

Mer om vägledningens fyra delar

Behovet av tillsyn på små avlopp

Kapitlet beskriver bakgrunden till behovet av tillsyn på små avlopp. Målgruppen är, utöver kommunens handläggare på miljöförvaltningen, politiker i miljönämnden som vill sätta sig in i ämnet.

Så förbereder du en systematisk tillsyn av små avlopp

I kapitlet beskrivs möjliga sätt att förbereda för en systematisk tillsyn av kommunens små avlopp. Den fokuserar huvudsakligen på avloppstillsyn som en del i ett större kommunövergripande vattenförvaltningsarbete. Målgruppen är avloppshandläggare, miljöstrateger, kommunekologer och tjänstemän/politiker på andra förvaltningar än miljöförvaltningen

Så gör du tillsynsärenden som rör små avlopp

I kapitlet beskrivs processen ”Tillsyn av små avlopp” steg för steg. Målgruppen är i första hand avloppshandläggare vid kommunernas miljöförvaltningar.

Så bedömer du om anläggningarna uppfyller miljöbalkens krav

Den här delen ger vägledning till bedömning om en avloppsanläggning uppfyller miljöbalkens krav eller inte. Med stöd av rättsfall beskrivs omständigheter som kan påverka bedömningen och hur tillsynmyndigheten kan förhålla sig till dem.

Mer information, ändringar, bakgrund och intressanta rättsfall

På sidan informationsmaterial har vi samlat information som kan användas i arbetet med små avlopp. Här finns även vår sammanställning av rättsfall. Pdf, 825.3 kB.

Läs mer om Bakgrunden till vägledningen effektiv tillsyn av små avlopp.

Vi har en läsanvisning till rapporten som även innehåller en sammanfattning Pdf, 489.6 kB..

Det kommer att ske ändringar i rapporten och vi redovisar dessa i ett särskilt dokument Pdf, 136.9 kB. för att ni snabbt ska kunna se vilka förändringar som skett. Själva rapporten uppdateras också.

Har du synpunkter?

Skicka dina synpunkter till oss. Vi vill gärna ha återkoppling om hur vägledningen kan bli bättre.

Publicerad: 2015-03-18
Uppdaterad: 2020-09-02
Sidansvarig: Webbredaktion