Hitta på sidan

Marin energiomvandling

Programmets vision är att miljömässigt hållbara svenskutvecklade havsenergikoncept ska bidra till omställningen till ett globalt hållbart energisystem.

Programmet är baserat på Energimyndighetens havsenergistrategi som togs fram våren 2017.

Programmets mål är att till år 2024 bidra till:

  • en fortsatt utveckling av kostnadseffektiva och hållbara havsenergisystem i Sverige.
  • en stärkt värdekedja i Sverige som inkluderar nya aktörer.
  • en hög grad av kunskapsspridning och samverkan, både inom Sverige och internationellt.

Sökande

Projektutförare kan vara institutioner vid högskolor och universitet, institut samt företag.

Villkor

Hur stort är bidraget

Stöd kan lämnas med upptill 100%

Exempel på åtgärder

Miljöpåverkan vid etablering, drift och avveckling. Tester och demonstration av aggregat i havsmiljö.

Mer information

Marin energiomvandling – etapp 2 (STEM)

Miljömål

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion