Planeringsdialog

Genom att etablera vattenrådet som dialogpart i den kommunala planeringsprocessen får ni en bredare och bättre kunskap som skapar bättre helhetssyn på vattenfrågorna.

Detta ger i sin tur förutsättning för en långsiktigt hållbar planering och samhällsutveckling (ekologiskt, socialt och ekonomiskt). Genom en tidig dialog i planeringsprocessen ökar också förutsättningarna att planerna inte stoppas genom överklaganden, av privatpersoner, organisationer eller myndigheter.

illustration för verktyget planeringsdialog

Foto: Peter Nolbrant

Hur

  1. Planeringsdialogen kan vara en utveckling av Vattensamverkan med kommunen (nr. C2).
  2. Kontakter som skapar förtroende etableras med politiker och tjänstepersoner där vattenrådets roll att bidra med en helhetssyn och kunskaper blir tydlig.
  3. Genom möten mellan vattenråd och planeringsavdelning kan former utvecklas för fortsatt samverkan som kan löpa över tiden.
  4. Återkommande utvärdering av dialogen görs lämpligen tillsammans och vid behov justeras formen för dialogen för att det ska fungera bättre.
  5. Med fördel kan vattenrådets ingång till kommunen vara genom en Vattentvärgrupp (nr. C4) inom den kommunala organisationen.

Vad behövs?

Det är fördel att ha en processledare och samordnare i arbetet.

Att tänka på

  • Det är viktigt att hitta rätt personer inom kommunen både bland politiker och tjänstepersoner, och även från chefsnivå.
  • Att få möjlighet och tid att lyssna in politiker och tjänstepersoner är viktigt för att förstå de behov och möjligheter som finns i kommunen.

Läs mer

För att ta del av exempel på planeringsdialoger, lyft frågan till kontaktpersonen från länsstyrelsen i vattenrådet eller kontakta Vattenmyndigheten.

Publicerad: 2019-11-11
Sidansvarig: Webbredaktion