Vattentvärgrupp

En vattentvärgrupp kan finnas i en kommun eller inom andra myndigheter för att skapa samarbete mellan förvaltningar eller avdelningar.

Vattenfrågor är ett bra exempel på område som behöver samverkan mellan förvaltningar för att ni ska kunna utveckla helhetssyn, samt långsiktiga och effektiva lösningar.

illustration för verktyget vattentvärgrupp

Foto: Peter Nolbrant

Hur

  1. En grupp med representanter från olika förvaltningar som berörs av vattenfrågor inom en kommun eller länsstyrelse utses som regelbundet träffas för att informera varandra och ta upp frågor som behöver lösas gemensamt.
  2. Representanter från vattenråd bör medverka vid ett antal möten per år så att gruppen får in perspektiv och idéer från vattenrådet.

Att tänka på

  • Det är viktigt att gruppen har mandat och resurser i form av budget och tid samt att den är välförankrad inom organisationen.
  • Ta fram ett tydligt uppdrag för gruppen och hur frågorna lyfts vidare från gruppen i organisationen.

Läs mer

För att ta del av exempel på vattentvärgrupper, lyft frågan till kontaktpersonen från länsstyrelsen i vattenrådet eller kontakta Vattenmyndigheten.

Publicerad: 2019-11-11
Sidansvarig: Webbredaktion