Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Havs- och vattenmiljöenheten (Hv)

Enheten arbetar med samordning och utveckling av arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten och EU:s havsmiljödirektiv.

Enheten ansvarar för:

 • samordning och utveckling av arbetet med genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv och vattendirektiv
 • stöd till regeringskansliet i frågor om havs- och vattenförvaltning och genomförandet av en sammanhållen vattenpolitik
 • samordning av myndighetens arbete med HELCOM och OSPAR
 • samordning av myndighetens arbete med BSAP och särskilt bedriva åtgärdsarbete inom området övergödning och farliga ämnen
 • myndighetens nationellt samordnande roll i havs- och vattenförvaltningen, vilket innebär samordning av centrala myndigheter, styrning, vägledning och uppföljning gentemot vattenmyndigheter och övriga länsstyrelser, liksom samverkan med berörda sektorer
 • avtalsfrågor för vattenförvaltningens databas Vatteninformationssystem Sverige (VISS) och sådana frågor inom VISS som rör åtgärdsarbetet
 • EU-rapportering som rör vattendirektivet och havsmiljödirektivet, med undantag för frågor som rör övervakning och miljötillstånd
 • åtgärder för att minska negativa effekter av närsaltsbelastningen och miljöfarliga ämnen från jord- och skogsbruket och industrin
 • bidrag till ett långsiktigt arbete för att åtgärda förorenade områden som påverkar akvatiska ekosystem negativt
 • utarbetande av landskapsstrategier för en utvecklad vattenhushållningsplanering
 • beredning av frågor som rör klimatanpassning och översvämningsdirektivet
 • att samordna myndighetens EU-beredning inom Miljödepartementets ansvarsområde
 • föreskrifter och vägledning om badvatten.

Medarbetare

 • Anneli Harlén. Utredare. Anneli HarlénUtredareArbetsområde:
  Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Internationell vattenförvaltning, Miljökvalitetsnormer, Ekologisk status, Åtgärdsprogram för vattenförvaltning, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning
  Tel: 010-6986137
  Skicka e-post till Anneli
 • Josefin Hjort                           . Utredare. Josefin Hjort UtredareArbetsområde:
  Jordbruk, Cap:s miljöeffekter, Landsbygdsprogram, PA Nutri, Nitratdirektivet, Östersjöstrategi, Vattenbruksrådet
  Tel: 010-6986082
  Skicka e-post till Josefin
 • Norbert Häubner. Utredare. Norbert HäubnerUtredareArbetsområde:
  Havsmiljöförvaltning, Indikatorer, Bedömningsgrunder, Biodiversitet, Näringsvävar, Havsbotten, Marin Ekologi
  Tel: 010-6986063
  Skicka e-post till Norbert
 • Karin Pettersson. Utredare. Karin PetterssonUtredareArbetsområde:
  Havsförvaltning, Havsmiljödirektivet, Havsmiljöförordningen, Internationell havsförvaltning, Växtplankton, Mijökvalitetsnormer, Föreskrifter havsförvaltning, Vägledning vattenförvaltning
  Tel: 010-6986183
  Skicka e-post till Karin
 • Laura Piriz. HoD, Utredare. Laura PirizHoD, UtredareArbetsområde:
  OSPAR, Delegationschef, HELCOM, Havsmiljökonventioner; Västerhavet; Nordsjön, Östersjön,Internationellt vatten
  Tel: 010-6986248
  Skicka e-post till Laura
 • Tobias Porsbring. Utredare. Tobias PorsbringUtredareArbetsområde:
  Havsmiljöförvaltning, Indikatorer, Bedömningsgrunder, Föreskrifter havsförvaltning, Vägledning havsförvaltning, Ekotoxologi
  Tel: 010-6986094
  Skicka e-post till Tobias
 • Jonas Svensson. Utredare. Jonas SvenssonUtredareArbetsområde:
  Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Miljökvalitetsnormer, Ekologisk status, Bedömningsgrunder, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning, Påverkansanalys, Interkaibrering, Övergödning
  Tel: 010-6986022
  Skicka e-post till Jonas
 • Ann-Karin Thorén. Utredare. Ann-Karin ThorénUtredareArbetsområde:
  Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Internationell vattenförvaltning, Åtgärdsprogram, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning, Rapportering av vattenförvaltningen
  Tel: 010-6986078
  Skicka e-post till Ann-Karin
 • Katarina Vartia. Utredare. Katarina VartiaUtredareArbetsområde:
  Badvatten, Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Miljökvalitetsnormer, Undantag, Ekologisk status, Bedömningsgrunder, Kraftigt modifierade vatten, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning, Påverkansanalys
  Tel: 010-6986601
  Skicka e-post till Katarina
 • Max Vretborn. Utredare. Max VretbornUtredareArbetsområde:
  Havsmiljöförvaltning, Vattenförvaltning, Konsekvensanalyser, Miljöekonomi, Kostnads- och nyttoanalyser
  Tel: 010-6986069
  Skicka e-post till Max
 • Ann-Sofie Wernersson. Utredare. Ann-Sofie WernerssonUtredareArbetsområde:
  Miljöfarliga ämnen, Prioriterade ämnen, Särskilt farliga ämnen, Havsmiljöförvaltning , Vattenförvaltning, Kemikalier, Ekotoxologi
  Tel: 010-6986355
  Skicka e-post till Ann-Sofie
 • Lars Åkesson. Utredare. Lars ÅkessonUtredareArbetsområde:
  Havsmiljöförvaltning, Indikatorer, Bedömningsgrunder, Muddring, Kylvatten, Avlopp, Vattenkvalitetsmodeller
  Tel: 010-6986325
  Skicka e-post till Lars
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Publicerad: 2013-12-02

Sidansvarig: Webbredaktionen