Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Miljöpåverkande faktorer

Miljön i våra hav, sjöar och vattendrag utsätts ständigt för påverkan som riskerar att försämra vattenkvalitet, biotoper och biologisk mångfald. Övergödning, fysisk påverkan, utfiskning och försurning påverkar såväl djur som växter och är miljöhot vi behöver komma tillrätta med.

Våra hav, sjöar och floder utgör en bas för många olika verksamheter och det är viktigt att vi skyddar våra vatten för att upprätta god vattenkvalitet och vattenmiljöns ekosystemtjänster.

Negativ påverkan på våra inlandsvatten och hav har som följd att ekosystem utarmas och arter hotas. Vi får dessutom försämrade möjligheter att nyttja hav, sjöar och vattendrag för ändamål som exempelvis friluftsliv och fritidsfiske.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2013-07-08

Sidansvarig: Åsa Andersson