Tips för att spara vatten

Hitta på sidan

Här får du några enkla tips för hur du kan minska ditt vattenanvändande.

Enkla tips för hur du kan minska ditt vattenanvändande

 • Ta korta duschar i stället för att bada i badkar.
 • Samla upp regnvatten från takrännor för att vattna trädgården.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna eller tvålar in dig.
 • Diska inte under rinnande vatten.
 • Ställ en kanna med vatten i kylskåpet så har du kallt vatten redo, istället för att spola i kranen tills det blir kallt.
 • Spola ur vattnet som stått still i kranen. Det kan man samla upp för att till exempel vattna växter med.
 • Laga onödiga läckor och droppande kranar, över tid kan många kubikmeter gå till spillo.
 • Vattna inte med dricksvatten.

Mät vattennivån i brunnen

 • Följ upp med regelbundna mätningar för att se förändringen

Spara på vatten

 • Läckande ledningar?
 • Kan vattenanvändningen effektiviseras?
 • Se över förbrukningen
 • Kan ytvatten istället användas?

Prata med grannarna

 • Hur ser grannarnas vattensituation ut? Tillgång och förbrukning
 • Kan ni hjälpa varandra?
 • Vatten från sjö eller vattendrag
 • Hur är kvaliteten på ytvattnet?
 • Vilka kvalitetskrav behöver jag för min användning?
 • Kan jag ta hand om överskottsvatten som faller under sommaren i anlagda dammar eller liknande?
 • Vilka tekniska anordningar behövs för att kunna hämta vattnet? Pump, rörledningar, filter, rening, tankvagn med mera.

Grundvatten

 • Har vattentillgången i brunnen sviktat tidigare?
 • Borra nytt eller borra djupare?
 • Finns det grävda brunnar som användes innan djupborrning genomfördes? Blir det en regnig sommar kan dessa eventuellt användas även om grundvattnet är lågt. De behöver i så fall omsättas för att erbjuda friskt vatten. Vilka tekniska anordningar behövs för att använda de brunnarna?

Vatten från kommunen

 • Kan kommunen bistå med vatten till min enskilda vattenförsörjning?
 • Finns det en vattenleverantör med tankar som är lämpliga för transport av dricksvatten?

Bevattning

 • Hur ser min vattentillgång ut jämfört med ”normalt”?
 • Hur optimerar jag bevattningen? (Högre kapacitet för att vattna enbart nattetid t.ex.)
 • Om vattnet inte räcker till hela behovet, vad ska prioriteras för att minimera skadan?
Publicerad: 2018-07-26
Sidansvarig: Webbredaktion