Tips för att spara vatten

Hitta på sidan

Här får du några enkla tips för hur du kan minska ditt vattenanvändande.

  • Ta korta duschar i stället för att bada i badkar.
  • Samla upp regnvatten från takrännor för att vattna trädgården.
  • Stäng av kranen när du borstar tänderna eller tvålar in dig.
  • Diska inte under rinnande vatten.
  • Ställ en kanna med vatten i kylskåpet så har du kallt vatten redo, istället för att spola i kranen tills det blir kallt.
  • Spola ur vattnet som stått still i kranen. Det kan man samla upp för att till exempel vattna växter med.
  • Laga onödiga läckor och droppande kranar, över tid kan många kubikmeter gå till spillo.
  • Vattna inte med dricksvatten.

  Mät vattennivån i brunnen

  • Följ upp med regelbundna mätningar för att se förändringen

  Spara på vatten

  • Läckande ledningar?
  • Kan vattenanvändningen effektiviseras?
  • Se över förbrukningen
  • Kan ytvatten istället användas?

  Prata med grannarna

   • Hur ser grannarnas vattensituation ut? Tillgång och förbrukning
   • Kan ni hjälpa varandra?
   • Vatten från sjö eller vattendrag
   • Hur är kvaliteten på ytvattnet?
   • Vilka kvalitetskrav behöver jag för min användning?
   • Kan jag ta hand om överskottsvatten som faller under sommaren i anlagda dammar eller liknande?
   • Vilka tekniska anordningar behövs för att kunna hämta vattnet? Pump, rörledningar, filter, rening, tankvagn med mera.

   Grundvatten

    • Har vattentillgången i brunnen sviktat tidigare?
    • Borra nytt eller borra djupare?
    • Finns det grävda brunnar som användes innan djupborrning genomfördes? Blir det en regnig sommar kan dessa eventuellt användas även om grundvattnet är lågt. De behöver i så fall omsättas för att erbjuda friskt vatten. Vilka tekniska anordningar behövs för att använda de brunnarna?

    Vatten från kommunen

    • Kan kommunen bistå med vatten till min enskilda vattenförsörjning?
    • Finns det en vattenleverantör med tankar som är lämpliga för transport av dricksvatten?

    Bevattning

    • Hur ser min vattentillgång ut jämfört med ”normalt”?
    • Hur optimerar jag bevattningen? (Högre kapacitet för att vattna enbart nattetid t.ex.)
    • Om vattnet inte räcker till hela behovet, vad ska prioriteras för att minimera skadan?
    Publicerad: 2018-07-26
    Sidansvarig: Webbredaktion