M 1382-17 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 1382-17
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2017-07-14
Kommun: Hällefors

Slutsats

Bedömningen av kravnivån måste göras utifrån naturgivna och andra förutsättningar för området i fråga.

Referat

En tillsynsmyndighet förelade en kommunal VA-huvudman att åtgärda en bristfällig allmän anläggning med kravet att den nya anläggningen bland annat skulle uppnå minst 50% rening av kväve. Mark- och miljööverdomstolen ansåg att bedömningen av kravnivån måste göras utifrån naturgivna och andra förutsättningar för området i fråga. Då recipienten inte hade några kväverelaterade problem tog Mark- och miljööverdomstolen bort kravet på kväverening.