M 7165-13 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 7165-13
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2013-12-02
Kommun: Söderåsen

Slutsats

MÖD ansåg att en enkammarbrunn utan efterföljande reningssteg inte uppfyller de krav på rening av WC-spillvatten som ställs på en anläggning idag.

Sammanfattning

MÖD har fastställt ett förbud mot att släppa ut spillvatten till en avloppsanläggning. Avloppsanläggningen består av två avloppsbrunnar; en dit spillvatten från kök och tvättstuga leds och en dit spillvatten från WC och dusch leds. Brunnen som tar emot spillvatten från WC och dusch är en 0,31 m³ stor enkammarbrunn med utlopp. Det har inte framkommit att det sker någon rening efter slamavskiljaren.