M 5060-16 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 5060-16
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2017-12-22
Kommun: Österåker

Slutsats

Inrättande av minireningsverk på fastighet med hög skyddsnivå godtogs under förutsättning att krav på serviceavtal ställdes

Sammanfattning