Faktorer som påverkar hushåll att minska enskilda avlopps miljöbelastning - Resultat från intervjuer med hushåll, gräventreprenörer och miljöskyddsinspektörer, Rapport 2011:4

Wallin, A., Molander, S., & Johansson, L.-O. (2011). Faktorer som påverkar hushåll att minska enskilda avlopps miljöbelastning - Resultat från intervjuer med hushåll, gräventreprenörer och miljöskyddsinspektörer, Rapport 2011:4. Göteborg: Chalmers Tekniska Högskola, Avdelningen för miljösystemanalys.