Dokumentation från seminarier och temadagar

Här finns presentationer och andra dokument från olika temadagar och seminarier om små avloppsanläggningar.

En dag om små avlopp i Göteborg 2020

Inspelade presentationer från en dag om små avlopp

 • Introduktion
 • Enskilda brunnar
 • Retention i GIS-stödet för små avlopp
 • Formas
 • Belastningsberäkningar avseende små avlopp
 • Syfte med vägledning och fullständig ansökan
 • Skyddsavstånd till dricksvattentäkt
 • Avlopp och grundvattennivå
 • Nyheter och avslut

Handläggarträffar om vägledning för prövning av små avlopp

Inspelade presentationer av HaV:s vägledning för prövning av små avloppsanläggningar

 • Introduktion
  • Tillstånd och anmälan
   • Vad ska en ansökan/anmälan innehålla?
   • Kommunikation och remiss
   • Bedömning
   • Avlopp och grundvattennivå
   • Grundvattennivåer och skydd av dricksvattentä
   • Beslut
   • Avslut och tips på vägen

   2020

   Stockholm 3 februari 2020

   Presentation - Ny vägledning för prövning av små avloppPDF, av Åsa Gunnarsson, Bodil Forsberg, Ann Lundahl och David Everborn.

   Göteborg 23 januari 2020

   Presentation - Ny vägledning för prövning av små avloppPDF, av Åsa Gunnarsson, Bodil Forsberg, Ann Lundahl och David Everborn.

   Med moderna miljövillkor avses att tillståndets villkor eller bestämmelser till skydd för människors hälsa och miljön har bestämts enligt miljöbalken genom en dom eller i ett beslut som inte är äldre än fyrtio år. Om det i tillståndet för verksamheten har bestämts en annan tid för översyn av miljövillkoren ska dock den tiden gälla. Det vill säga först ska det ske en fullständig prövning av hela verksamheten enligt miljöbalken, därefter en uppdatering som huvudregel inom fyrtio år.

   En verksamhetsutövare som inlett en tillståndsprövning för hela sin verksamhet efter den 1 januari 1999, då miljöbalken började gälla och fått ett tillstånd som omfattar alla ingående delar för att kunna bedriva produktion av vattenkraftsel, anses per definition ha moderna miljövillkor.

   Omprövning enligt 24 kap 10 §miljöbalken sker på verksamhetsutövarens initiativ. Enligt 24 kap 10 § miljöbalken får tillståndsmyndigheten upphäva, ändra och besluta nya bestämmelser och villkor i den utsträckning som behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön efter en ansökan om omprövning av en vattenverksamhet för moderna miljövillkor. Bestämmelser och villkor som innebär att verksamheten avsevärt försvåras får dock beslutas endast om det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm eller någon annan bestämmelse som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Tillståndsmyndigheten ska återkalla tillståndet och bestämma om åtgärder enligt 24 kap 4 § om en återkallelse är nödvändig för att exempelvis följa en miljökvalitetsnorm, eller om verksamhetsutövaren medger att tillståndet återkallas.

   2019

   Nässjö 3 december 2019

   Presentation - Ny vägledning för prövning av små avloppPDF av Åsa Gunnarsson, Bodil Forsberg, Ann Lundahl och David Everborn

   Umeå 27 november 2019

   Presentation - Ny vägledning för prövning av små avloppPDF, av Åsa Gunnarsson, Bodil Forsberg, Ann Lundahl och David Eveborn.

   Presentation- Skyddade områden Västerbotten,PDF av Karin Björnehall

   Kristinehamn 12 november 2019

   Presentation - Ny vägledning för prövning av små avloppPDF, av Bodil Forsberg, Åsa Gunnarsson, Ann Lundahl och David Eveborn.

   Västerås 7 november 2019

   Presentation - Ny vägledning för prövning av små avloppPDF, av Åsa Gunnarsson, Bodil Forsberg, Ann Lundahl och David Eveborn.

   Presentation - Annan lagstiftning att beaktaPDF, av Henrik Eidestedt, Länsstyrelsen 

   Härnösand 19 oktober 2019

   Presentation - Ny vägledning för prövning av små avloppPDF, av Bodil Forsberg, Åsa Gunnarsson, Ann Lundahl och David Eveborn.

   Presentation - Remisser enskilda avlopp,PDF av Länsstyrelsen Västernorrland

   Hässleholm 10 oktober 2019

   Presentation - Ny vägledning för prövning av små avloppPDF, av Bodil Forsberg, Åsa Gunnarsson, Ann Lundahl och David Eveborn.

   Presentation om Avlopp och grundvattenPDF, av Sveriges geologiska undersökning, SGU.

   Presentation - Avlopp inom områdesskyddPDF, av Länsstyrelsen Skåne

   Oskarshamn 9 oktober 2019

   Presentation - Ny vägledning för prövning av små avloppPDF, av Bodil Forsberg och Åsa Gunnarsson.

   Konferens - Vatten Avlopp och Kretslopp, VAK

   Dokument från VAK 2019

   Presentation - Ny vägledning för prövning av små avloppPDF, av Bodil Forsberg och Åsa Gunnarsson.

   PresentationPDF av Åsa Gunnarsson och Margareta Lundin Unger. 21 mars 2018

   PresentationPDF av Margareta Lundin Unger och Ann Lundahl. 21 mars 2018

   För små avlopp hölls den 11 september ett uppstartsmöte för deltagarna i arbetsgruppen.

   Presentation - Uppstartsmöte smartare miljöinformation, små avlopp.PDF

   Den 22 augusti 2018 hölls ett informationsmöte om smartare miljöinformation och små avlopp.

   Presentation - Smartare miljöinformation - Små avlopp 22 och 28 augusti 2018.PDF

   Publicerad: 2015-04-30
   Uppdaterad: 2020-05-26
   Sidansvarig: Webbredaktion