Dokumentation från seminarier och temadagar om små avlopp

Hitta på sidan

Här finns presentationer och andra dokument från olika temadagar och seminarier om små avloppsanläggningar.

En dag om små avlopp i Göteborg 2020

Inspelade presentationer från en dag om små avlopp

Introduktion

Omslagsbild för YouTube-video

Enskilda brunnar

Omslagsbild för YouTube-video

Retention i GIS-stödet för små avlopp

Omslagsbild för YouTube-video

Formas

Omslagsbild för YouTube-video

Belastningsberäkningar avseende små avlopp

Omslagsbild för YouTube-video

Syfte med vägledning och fullständig ansökan

Omslagsbild för YouTube-video

Skyddsavstånd till dricksvattentäkt

Omslagsbild för YouTube-video

Avlopp och grundvattennivå

Omslagsbild för YouTube-video

Nyheter och avslut

Omslagsbild för YouTube-video

Handläggarträffar om vägledning för prövning av små avlopp

Inspelade presentationer av HaV:s vägledning för prövning av små avloppsanläggningar

Introduktion

Omslagsbild för YouTube-video

Tillstånd och anmälan

Omslagsbild för YouTube-video

Vad ska en ansökan/anmälan innehålla?

Omslagsbild för YouTube-video

Kommunikation och remiss

Omslagsbild för YouTube-video

Bedömning

Omslagsbild för YouTube-video

Avlopp och grundvattennivå

Omslagsbild för YouTube-video

Grundvattennivåer och skydd av dricksvattentä

Omslagsbild för YouTube-video

Beslut

Omslagsbild för YouTube-video

Avslut och tips på vägen

Omslagsbild för YouTube-video

Presentationer

Stockholm 3 februari 2020

Presentation - Ny vägledning för prövning av små avlopp Pdf, 6.7 MB., av Åsa Gunnarsson, Bodil Forsberg, Ann Lundahl och David Everborn.

Publicerad: 2015-04-30
Uppdaterad: 2020-11-11
Sidansvarig: Webbredaktion