Dokumentation från seminarier och temadagar om små avlopp

Hitta på sidan

Här finns presentationer och andra dokument från olika temadagar och seminarier om små avloppsanläggningar.

En dag om små avlopp i Göteborg 2020

Inspelade presentationer från en dag om små avlopp

Introduktion

Enskilda brunnar

Retention i GIS-stödet för små avlopp

Formas

Belastningsberäkningar avseende små avlopp

Syfte med vägledning och fullständig ansökan

Skyddsavstånd till dricksvattentäkt

Avlopp och grundvattennivå

Nyheter och avslut

Handläggarträffar om vägledning för prövning av små avlopp

Inspelade presentationer av HaV:s vägledning för prövning av små avloppsanläggningar

Introduktion

Tillstånd och anmälan

Vad ska en ansökan/anmälan innehålla?

Kommunikation och remiss

Bedömning

Avlopp och grundvattennivå

Grundvattennivåer och skydd av dricksvattentä

Beslut

Avslut och tips på vägen

Presentationer

Stockholm 3 februari 2020

Presentation - Ny vägledning för prövning av små avloppPDF, av Åsa Gunnarsson, Bodil Forsberg, Ann Lundahl och David Everborn.

Publicerad: 2015-04-30
Uppdaterad: 2020-11-11
Sidansvarig: Webbredaktion