Vattenrådspresentation

Syftet är att presentera, väcka nyfikenhet och informera om vattenrådets arbete och syfte. Detta ger möjlighet att uppmärksamma vattensystemet och dess ekosystemtjänster.

Vattenrådet kan lyftas som en viktig resurs för dialog, samverkan, deltagande och kunskap. Detta bidrar till långsiktighet, helhetssyn och hållbarhet.

Ofta är det värdefullt att ha presentationer i vattenrådets medlemmars organisationer och inte minst för kommunerna som deltar. Detta ger bra tillfälle för dialog och ökat deltagande hos medlemmarna, politiker och tjänstepersoner.

illustration för verktyget vattenrådspresentationer

Foto: Peter Nolbrant

Tid

20-40 timmar för produktion beroende på typ av media.

Antal

1-5 personer för produktion. Görs lämpligast genom en arbetsgrupp.

Hur

 1. Detta kan vara en del i arbetet med visioner (Verktyg nr. A14) och handlingsplan (Verktyg nr. A17). Gruppen behöver utveckla vad som ska förmedlas och hur det ska göras. Inte minst är det viktigt att tydliggöra vattenrådets visioner och roll. Som hjälp kan exempelvis Tankeinventering (Verktyg nr. A1) användas.
 2. En arbetsgrupp kan utses som sedan jobbar vidare med tankarna och ger förslag till storgruppen.
 3. Texter och bilder tas fram.
 4. Presentationer kan göra på olika sätt som exempelvis folder och bildpresentationer som kan användas av vattenrådets medlemmar i olika sammanhang. Ett dyrare men effektivt sätt är att göra en kort film på några minuter som kan läggas ut på nätet.

Vad behövs?

 • Powerpoint eller motsvarande program.
 • Layout-program.
 • Avrinningsområdeskarta.
 • Vid behov: filmredigeringsprogram.
 • Kunskaper i layout och tekniker för presentationer.

Att tänka på

 • Använd mycket bilder och lite text.
 • Skriv enkelt och kortfattat med många rubriker.
 • Använd intresseväckande rubriker som skapar nyfikenhet.
 • Om möjligt få med visionen för vattenrådet med max tre övergripande mål.

Läs mer

Publicerad: 2019-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion