Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Enheten för havsplanering och maritima frågor (Hp)

Enheten arbetar med utveckling och införande av en svensk havsplanering och andra maritima frågor.

Enheten ansvarar för:

 • samordning av myndighetens arbete inom området havsplanering
 • att införa, genomföra och utveckla svensk havsplanering i samverkan med myndigheter i berörda grannländer
 • planeringsarbete i form av analys, modellering och sammanställning av, digitala, geografiskt kopplade planeringsunderlag
 • beredning av frågor som rör EU:s maritima politik
 • sektorsövergripande samverkan/samordning av åtgärdsarbete relaterat till maritima branscher, till exempel sjöfart och havsbaserad energiproduktion
 • bedriva åtgärdsarbete inom området maritima frågor inom ramen för BSAP
 • samordningen av myndighetens arbete med EU:s Östersjöstrategi
 • samordning av frågor om miljöteknikutveckling och blå tillväxt
 • åtgärder för att minska negativa effekter av sjöfarten och fritidsbåtssektorn
 • övriga maritima frågor som kustzonplanering, olyckor, räddningstjänst, oljespill, nedskräpning med mera
 • myndighetens expertfunktion i frågor som rör fysisk planering och riksintressen
 • utveckling av finansieringslösningar och synergier mellan olika bidragssystem för miljöförbättrande åtgärder
 • beredning av ansökningar om bidrag från anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö
 • systemförvaltning åtgärdsuppföljning - innefattar att i samråd med ekonomienheten bedriva utveckling och förvaltning av IT-stöd för processen som rör anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö
 • beredning av frågor om effektuppföljning av projekt som beviljats bidrag från anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö, exklusive kalkning.

Medarbetare

 • Thomas Johansson. Enhetschef. Thomas JohanssonEnhetschefArbetsområde:
  Havsplanering, Maritima frågor, Baltic Sea Action Plan (BSAP), Östersjöstrategi (EUSBSR), Sjöfart, Oljespill, Oljejouren, Olyckor, Marint skräp/avfall, Undervattensbuller, Barlastvatten, Hållbart nyttjande av den marina miljön, Fritidsbåtar, toalettavfall, båtbottentvättar, båtbottenfärger), Miljöteknik, Innovationer, Energi, Energieffektiv sjöfart, Blue growth (blå tillväxt).
  Tel: 010-6986019
  Skicka e-post till Thomas
 • Johanna Egerup. Utredare. Johanna EgerupUtredareArbetsområde:
  Havs- och vattenmiljöanslaget 1:12, Havsplanering, Samverkan och kommunikation, Östersjöstrategi, EU-fonder
  Tel: 010-6986160
  Skicka e-post till Johanna
 • Christina Hallström. Handläggare. Christina HallströmHandläggareArbetsområde:
  Anslag 1:12, Havs- och vattenmiljöanslaget, LOVA, Nationell LOVA samordning, processutveckling och effektuppföljning anslag 1:12, projektstöd Blå tillväxt, finansieringslösningar anslag 1:12, Östersjöstrategin
  Tel: 010-6986965
  Skicka e-post till Christina
 • Linus Hammar. Utredare. Linus HammarUtredareArbetsområde:
  Sjöfart, Fartyg, Fritidsbåtar, Maritima strategin, Havsplanering, Miljöbedömning, Blå tillväxt, Vindkraft, Kumulativa miljöeffekter, Symphony
  Tel: 010-6986115
  Skicka e-post till Linus
 • Joacim Johannesson. Utredare. Joacim JohannessonUtredareArbetsområde:
  Havsplanering, Fysisk planering, Samhällsekonomiska bedömningar, Internationellt samarbete inom havsplanering
  Tel: 010-6986151
  Skicka e-post till Joacim
 • Christer Larsson. Utredare. Christer LarssonUtredareArbetsområde:
  Åtgärdsprogram sjöfart, Barlastkonventionen, Blå tillväxt, Miljöteknik, Oljefrågor, Oljejouren, Oljeskadeskydd, Dumpad ammunition o kemiska stridsmedel, Vrak, Strandskyddsdelegationen, Naturolyckor, Fritidsbåtar
  Tel: 010-6986911
  Skicka e-post till Christer
 • Jan Schmidtbauer Crona. Utredare. Jan Schmidtbauer CronaUtredareArbetsområde:
  Havsplanering, Fysisk planering, Miljöbedömning, Miljökonsekvensbeskrivning, Ekosystemansats
  Tel: 010-6986409
  Skicka e-post till Jan
 • Ellinor Söderström. Praktikant. Ellinor SöderströmPraktikantArbetsområde:
  Praktikant Havsplanering, Maritima frågor, Baltic Sea Action Plan (BSAP), Östersjöstrategi (EUSBSR), Sjöfart, Oljespill, Oljejouren, Olyckor, Marint skräp/avfall, Undervattensbuller, Barlastvatten, Hållbart nyttjande av den marina miljön, Fritidsbåtar, toalettavfall, båtbottentvättar, båtbottenfärger), Miljöteknik, Innovationer, Energi, Energieffektiv sjöfart, Blue growth (blå tillväxt)
  Tel: 010-6986253
  Skicka e-post till Ellinor
 • Frida Åberg. Utredare. Frida ÅbergUtredareArbetsområde:
  Vrak, Fritidsbåtar, Mikroplast, Dumpad ammunition & kemiska stridsmedel, Miljöteknik, Innovation, Maritima Strategin, EU-fonder
  Tel: 010-6986095
  Skicka e-post till Frida
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Publicerad: 2013-10-14

Sidansvarig: Webbredaktionen