M 7937-19 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 7937-19
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2020-10-21
Kommun: Nybro

Slutsats

Det är enbart kommunen - inte kommunens nämnder - som är en juridisk person och beslutet ska därför riktas till kommunen.

Sammanfattning

En kommunal nämnd förelade en annan kommunal nämnd att vidta bullerbegränsande åtgärder på en väg som kommunen är väghållare för. Eftersom det av föreläggandet inte framgår att föreläggandet är riktat mot kommunen, som är den juridiska personen, har föreläggandet upphävts.