M 7763-10 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 7763-10
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2012-04-19
Kommun:

Slutsats

Mark- och miljööverdomstolen fann att länsstyrelsens beslut att förbjuda utövare av vattenverksamhet avseende vattenkraftproduktion var alltför ingripande. MÖD ansåg dock att länsstyrelsen, för att kunna fullgöra sin skyldighet att utöva tillsyn, bör kunna förelägga en verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd till bedrivande av vattenverksamheten för fastställande av villkor för densamma. Målet återförvisades därför till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.