M 7599-19 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 7599-19
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2020-10-28
Kommun: Örnsköldsvik

Slutsats

Även om tillsyn på ett avlopp inte resulterar i ett förbud eller föreläggande så har kommunen rätt att ta ut tillsynsavgift

Sammanfattning

En kommunal nämnd gjorde ett tillsynsbesök efter anmälan om att dunkar med olja förvarades utomhus infrusna i is och kunde medföra läckage till ett vattendrag. Det gick inte att fastställa dunkarnas innehåll trots att fastighetsägaren var närvarande. Nämnden debiterade ägaren en tillsynsavgift. Denne menade att besöket var obefogat och att avgift därför inte ska utgå. MÖD fann att då dunkarnas innehåll inte gick att utreda och att eventuellt läckage kunde leda till miljöskada så var tillsynen befogad med ledning av försiktighetsprincipen och nämndens tillsynsuppgift (2 kap. 3 § och 26 kap. 1 § miljöbalken) och avgift ska betalas.