M 6898-15 Mark- och miljödomstolen Nacka

Målnummer: M 6898-15
Beslutande myndighet: Mark- och miljödomstolen Nacka
Avgörandedatum: 2015-12-15
Kommun: Uppsala

Slutsats

Avslag på ansökan inom område där det gällde förbud mot ytterligare utsläpp av avloppsvatten

Sammanfattning

En fastighetsägare ansökte om tillstånd till avloppsanläggning inom ett område som omfattades av ett regeringsbeslut från 1992. Beslutet innebär ”ett förbud mot allt utsläpp av avloppsvatten utöver vad som redan sker.” Ansökan avslogs.