M 6208-20 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 6208-20
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2021-05-12
Kommun: Helsingborg

Slutsats

Delgivning med juridisk person får användas först när ett försök till vanlig delgivning eller förenklad delgivning har misslyckats i samma delgivningsärende eller ett sådant delgivningsförsök bedöms som utsiktslöst.

Sammanfattning

Mark- och miljödomstolen har delgett en ansökan om utdömande av vite genom särskild delgivning med juridisk person utan att först göra ett försök till vanlig eller förenklad delgivning. Det har inte framkommit omständigheter som innebär att ett försök till sådan delgivning har varit utsiktslöst. Ansökan har inte delgetts på ett korrekt sätt. Mark- och miljödomstolens dom ska därför undanröjas och målet återförvisas för fortsatt handläggning.