M 5802-16 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 5802-16
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2017-06-28
Kommun: Uddevalla

Slutsats

Utsläpp från minireningsverk till mycket känslig recipient godtogs inte.

Ansökan avslogs.

Sammanfattning