M 4161-21 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 4161-21
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2022-04-05
Kommun: Sjöbo

Slutsats

MÖD har fastställt ett utdömt vite avseende utsläpp av spillvatten. Nämnden har visat att fastigheten varit bebodd, vilket starkt talar för att det uppkommit spillvatten som måste ha tagits om hand. Då det inte funnits någon ny tillståndsgiven avloppsanläggning och adressaten inte lämnat någon konkret och rimlig alternativ förklaring anses nämnden därigenom ha visat att utsläpp skett till den enskilda avloppsanläggningen i strid med förbudet.