M 3768-13 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 3768-13
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2013-07-25
Kommun: Malmö

Slutsats

Ett vitesföreläggande enligt miljöbalken kan delges genom s.k. spikning. Vitet ansågs i detta mål dock inte kunna dömas ut då det av utredningen inte framgick att föreläggandets adressat hade fått den kännedom om föreläggandet som, utöver formell delgivning, också är en förutsättning för att vitet ska kunna dömas ut.