M 3682-18 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 3682-18
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2019-03-28
Kommun: Norrtälje

Slutsats

Ej snålspolande toalett ansågs inte långsiktigt hållbar på en plats med begränsad tillgång på grundvatten

Sammanfattning