Hitta på sidan

M 3388-22 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 3388-202
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2022-09-23
Kommun: Sollefteå

Slutsats

MÖD har bedömt att vissa brister i en avloppsanläggning innebär risk för att avloppsvatten släpps ut utan att genomgå tillräcklig rening. Ett förbud mot utsläpp har inte ansetts mer ingripande än vad som behövs.

Sammanfattning

En tillsynsmyndighet beslutade att förbjuda utsläpp av WC- och BDT-avloppsvatten till en avloppsanläggning. På aktuell fastighet fanns två bostadshus varav det ena användes som permanentboende och det andra som fritidshus. Avloppsanläggningen bestod av en cirka 40 år gammal, 15 m2 stor infiltrationsbädd som saknade fördelningsbrunn och luftningsrör. Infiltrationen byggdes enligt fastighetsägarna om för mindre än 15 år sedan. Det finns dock inga uppgifter om den ombyggda infiltrationsanläggningen. Av utredningen i målet framgår att det sedan 1985 har varit i genomsnitt 2,2 personer bosatta på fastigheten.

Som skäl till beslutet angav tillsynsmyndigheten bl.a. att dimensioneringen på spridningsytan i infiltrationen var för liten, att luftningsrör och fördelningsbrunn saknades samt att det var oklart om avloppsanläggningen upprätthöll ett tillräckligt skyddsavstånd till grundvattnet.

MÖD anger i sina domskäl att det fanns brister i avloppsanläggningen som gjorde att den inte hade tillräcklig reningskapacitet. Bristerna bestod bland annat av att anläggningen saknade fördelningsbrunn och luftningsrör samt att infiltrationsanläggningen hade för liten yta, särskilt sett till att två bostadshus var anslutna till anläggningen. Dessa brister innebar att det fanns en risk för att avloppsvatten släpps ut från anläggningen utan att genomgå en tillräcklig rening. MÖD ansåg därmed att ett förbud mot att släppa ut avloppsvatten från anläggningen inte kunde anses mer ingripande än vad som behövs.