M 2539-14 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 2539-14
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2014-06-18
Kommun: Kumla

Slutsats

När flera personer föreläggs gemensamt ska ett särskilt belopp fastställas för var och en av dem.

Sammanfattning

Tillsynsmyndigheten förbjöd två fastighetsägare vid vite av 30 000 kronor att släppa ut avloppsvatten från sin fastighet. MÖD undanröjde beslutet när det gällde vitet och fastställde beslutet i övrigt.

Enligt 3 § sista meningen lagen (1985:206) om viten ska om vite föreläggs flera personer gemensamt, ett särskilt belopp fastställas för var och en av dem. S.k. solidariskt ansvar får inte förekomma, vilket uppkommer i det fall att flera personer namnges men endast ett vitesbelopp sätts ut. I målet undanröjdes vitet men förbudet fastställdes.