M 13593-20 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 13593-20
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2021-03-21
Kommun: Vallentuna

Slutsats

Det är den som ansökt om utdömande av vite som ska visa att förutsättningarna för att döma ut vitet föreligger. Myndigheten behöver styrka att överträdelse har skett.

Sammanfattning

Ansökan om utdömande av vite för överträdelse av förbud för en fastighetsägare att släppa ut avloppsvatten. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att den bevisning som kommunen lagt fram inte ger tillräckligt stöd för att fastighetsägaren överträtt förbudet och har därför avslagit ansökan.