M 12020-14 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 12020-14
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2015-07-14
Kommun: Helsingborg

Slutsats

Vid särskild delgivning av juridisk person förutsätts denne ha lämnat korrekt adress samt bevaka inkommande post. Faktisk kännedom om vitesföreläggandet och delgivningskvitto krävs.