M 11544-17 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 11544-17
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2019-01-09
Kommun: Hultsfred och Vimmerby

Slutsats

Enligt viteslagen ska ett vitesföreläggande vara riktat till en eller flera namngivna fysiska eller juridiska personer. Det räcker inte att i beslutsmeningen ange att det är riktat till ”fastighetsägaren”.

Sammanfattning

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att ett vitesföreläggande utformats så att det inte tydligt framgår vem det riktar sig mot. Domstolen har därför avslagit ansökan om utdömande av vite.