Vägledning för att borra brunn, Normbrunn -16

SGU. (2016). Vägledning för att borra brunn, Normbrunn -16. Uppsala: SGU.