Uppdaterad kartvisare för grundvattennivåer nu med aktuella nivåer och grafer

SGU. (den 15 02 2019). Uppdaterad kartvisare för grundvattennivåer nu med aktuella nivåer och grafer. Hämtat från sgu.se: https://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2017/april/uppdaterad-kartvisare-for-grundvattennivaer---nu-med-aktuella-nivaer-och-grafer/