Små avloppsanläggningar- handbok till allmänna råd, NV:s Rapport 2008:3

Naturvårdsverket. (2008). Små avloppsanläggningar- handbok till allmänna råd, NV:s Rapport 2008:3. Stockholm: Naturvårdsverket.