Rening av hushållsspillvatten

Naturvårdsverket. (1991). Rening av hushållsspillvatten. Infiltrationsanläggningar och markbäddar för fler än 25 personer. Stockholm: Naturvårdsverket.