Översyn av metod och definition för SCB:s avgränsningar av koncentrerad bebyggelse 2016

Statistiska Centralbyrån. (den 06 09 2016). Översyn av metod och definition för SCB:s avgränsningar av koncentrerad bebyggelse 2016. Hämtat från www.scb.se: https://www.scb.se/contentassets/b00f56e7b5a343b3a1cd1d920f365a05/mi0810_2015a01_br_mift1601.pdf