Översyn av metod och definition för SCBs avgränsningar av koncentrerad bebyggelse 2016

Statistiska Centralbyrån. (den 06 09 2016). Översyn av metod och definition för SCBs avgränsningar av koncentrerad bebyggelse 2016. Hämtat från www.scb.se: https://www.scb.se/contentassets/b00f56e7b5a343b3a1cd1d920f365a05/mi0810_2015a01_br_mift1601.pdf