Operativ tillsyn, handbok för tillsynsmyndigheten - Handbok 2001:4

Naturvårdsverket. (2001). Operativ tillsyn, handbok för tillsynsmyndigheten - Handbok 2001:4. Stockholm: Naturvårdsverket.