Miljöbalken, en kommentar del II

Bengtsson, B., Bjällås, U., Rubenson, S., & Strömberg, R. (2012). Miljöbalken, en kommentar del II. Norstedts Juridik.