Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i vattenlagen m. m. Stockholm.

Prop. 1956:173. (den 13 april 1956). Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i vattenlagen m. m. Stockholm..