Klimatförändringarna märks redan idag

SMHI. (den 09 01 2019). Klimatförändringarna märks redan idag. Hämtat från www.smhi.se: https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatforandringarna-marks-redan-idag-1.1510