Inskrivningshandlingar. Hämtat från Riksarkivet

Riksarkivet. (den 28 april 2020). Inskrivningshandlingar. Hämtat från Riksarkivet. http://riksarkivet.se/inskrivningshandlingar den 01 september 2014