Infiltration av avloppsvatten - Förutsättningar, funktion, miljökonsekvenser en nordisk samrapport

Naturvårdsverket. (1985). Infiltration av avloppsvatten - Förutsättningar, funktion, miljökonsekvenser en nordisk samrapport. Stockholm: Naturvårdsverket.