Grundvattennivåer i ett förändrat klimat – nya klimatscenarier, SGU -rapport 2015:19

Vikberg, E., Thunholm, B., Thorsbrink, M., & Dahné, J. (2015). Grundvattennivåer i ett förändrat klimat – nya klimatscenarier, SGU -rapport 2015:19. Uppsala: SGU.