Faktablad 8147, Små avloppsanläggningar, hushållsspillvatten från högst 5 hushåll

Naturvårdsverket. (2003). Faktablad 8147, Små avloppsanläggningar, hushållsspillvatten från högst 5 hushåll. Stockholm: Naturvårdsverket.