Vattensystemspresentation

Syftet är att presentera och ge en helhetsbild av vattensystemet vad gäller natur, vatten, geologi, samhälle, kulturhistoria, ekosystemtjänster och problem samt kanske även förslag till åtgärder.

Detta är ett bra underlag att använda vid exempelvis Vattenrådspresentationer.

illustration för verktyget vattensystempresentation

Foto: Peter Nolbrant

Tid

40-80 timmar för produktion.

Antal

1-5 personer för produktion. Görs lämpligast genom en arbetsgrupp.

Hur

 1. Bestäm vilka målgrupperna är.
 2. En arbetsgrupp utses.
 3. Vid behov och möjlighet anlitas konsult som kan utföra arbetet i samverkan med arbetsgruppen.
 4. Genomgång av litteratur, inventeringar, kartor och data från området. Ett sammanställt kunskapsbibliotek och kartvisualiseringar ger ett bra underlag att börja med.
 5. Arbetet kan kompletteras med fältbesök och fotodokumentation, gemensamma vattendragsvandringar, smultronmetoden och inventeringar.
 6. Materialet sammanställs i kartor, foton och text i en sammanställning eller rapport på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Bildpresentationer kan även göras med lämpligt program.

Vad behövs?

 • Powerpoint eller motsvarande program.
 • Ordbehandlingsprogram eller layoutprogram.
 • GIS-program (Gratis program Q-GIS)
 • Kartunderlag till GIS: Exempelvis markanvändning, sjöar och vattendrag, våtmarker, vägar, byggnader, kommungränser, höjddata.

Att tänka på

 • Kartunderlag och höjddata är ofta dyra. Ofta kan ni få använda underlag från kommuner eller länsstyrelser som avrinningsområdet befinner sig inom.
 • För hjälp med underlag, lyft frågan till kontaktpersonen från länsstyrelsen i vattenrådet eller kontakta Vattenmyndigheten.

Läs mer

Publicerad: 2019-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion