Vattendag

Under en vattendag visar ni upp ert vattensystem eller ett vattendrag för en bredare allmänhet.

Det kan bli ett evenemang med många trevliga och lärorika upplevelser för hela familjen kring det lokala vattnet genom stationer och aktiviteter.

När ett vattenråd eller en vattendragsgrupp arrangerar en vattendag är det ett sätt att uppmärksamma frågor kring vattnets värden samtidigt som det innebär möjlighet att utveckla och marknadsföra vattenrådets eller vattendragsgruppens verksamhet.

Arbete med planering och genomförande av en vattendag innebär ett roligt sätt att bygga kunskap, knyta kontakter och samarbeta med många lokala aktörer i avrinningsområdet. Dagen görs med fördel tillsammans med föreningar, kommunen, skolor och företag som visar upp vattensystemet genom stationer och aktiviteter.

illustration för verktyget vattendag

Foto: Peter Nolbrant

Tid

Förberedelsetid är svår att uppskatta.

Antal

Ju fler organisationer/föreningar som medverkar desto bättre. Det behövs dock en arbetsgrupp på 4-10 personer.

Hur

 1. Idén till en vattendag kan väckas i ett vattenråd eller vattendragsgrupp.
 2. Ibland finns redan inarbetade aktiviteter som föreningar ordnar där vattenrådet kan ansluta och bli en del av.
 3. En arbetsgrupp behöver finnas som samordnar arbetet.
 4. Det kan vara fördel att göra det som ett samarrangemang med fler intresserade föreningar, kommuner, företag med flera.
 5. För att engagera fler föreningar och organisationer kan ni bjuda in till ett öppet möte där ni presenterar idén och sedan utvecklar den vidare tillsammans. Det är fördel med en mångfald av infallsvinklar och det är viktigt att det utvecklas en delaktighet där var och en bidrar med sina engagemang och intressen. Byalag, hembygdsföreningar och andra organisationer inom natur- och kulturområdet bidrar med värdefulla perspektiv betydelsen av vattnet lokalt och hjälper med sina nätverk till att locka en bredare publik.
 6. Antingen kan ni ha allt samlat på en plats eller så kan ni göra stationer som ni får röra er mellan eller välja.
 7. Tänk på att anpassa aktiviteterna till alla åldrar. Det är bra om det är lockande för barnfamiljer.
 8. Varje förening eller organisation tar fram idéer om vad ni vill presentera och göra.
 9. Ett antal planeringsmöten behövs där ni stämmer av aktiviteter och program.
 10. Media kan med fördel kontaktas i samband med evenemanget för att få hjälp med att få ut inbjudan och eventuella budskap kring vattnet och vattenrådet.

Vad behövs?

 • En samordnare som arbetar tillsammans med arbetsgruppen är lämpligt.

Att tänka på

 • Var noga med att i god tid bestämma datum och kontrollera så att det inte kolliderar med andra aktiviteter som planeras i området.

Läs mer

Publicerad: 2019-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion