Vatten och kreativitet

Vatten och natur är en fantastisk källa till inspiration och kreativitet. Genom detta kan vi koppla samman kultur och vattenarbetet.

Det ger nya perspektiv, frågeställningar och engagemang i arbetet. Det kan också skapa en djupare mening och ett helhetsperspektiv. Samtidigt är det ett sätt att nå ut till nya grupper av människor.

illustration för verktyget vatten och kreativitet

Bild: Jenny Ewers och Lasse Johansson.

Tid

Svårt att sätta tid.

Antal

2-50 personer.

Hur

  1. Här kan bara fantasin sätta gränser. Poesi, målning, foto, musik, film, dans och teater som kan presentera genom utställningar, framträdanden, hemsidor, film och böcker. Det passar även bra som en del i skolornas arbete med vatten och hållbar utveckling.
  2. Några i gruppen har kanske intresse för eller utövar något kreativt. De har kanske också nätverk och kontakter med andra utanför gruppen som är intresserade.
  3. Bjud in personer som utövar något kreativt och diskutera vad ni kan göra tillsammans med tema vatten.
  4. Bjud in allmänhet, skolor och medlemmar till att delta.
  5. Arrangera utställning eller en skapande dag/kväll.
  6. Dokumentera och sprid för att inspirera fler.

Vad behövs?

  • Beroende på innehåll behövs olika saker.
  • Personer som håller på med olika kulturuttryck kan både inspirera och leda.

Läs mer

Publicerad: 2019-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion